Slovník pojmů

A B C D E F G I J L O S Ú V W

AGM

AGM  - výrobní technologie AGM (Absorbed Glass Mat). Tato technologie využívá principu zasáknutého elektrolytu do skleněného rouna (skelné vaty), a tím je bezpečně fixován v článku. Baterie této technologie lépe odolávají vibracím, a pokud…

BALANCÉR

Balancér je ochranný prvek, který udržuje rovnováhu napětí mezi jednotlivými bateriemi v sériovém zapojení (napětí baterií se sčítá). Když se dva nebo více bateriových bloků zapojí do série, napětí bloků při nabíjení i vybíjení může být různé.…

Banner ENERGY BULL

Banner ENERGY BULL – nejvhodnější a zároveň nejprodávanější trakční baterie pro tzv. HOBBY aplikace. Ideální pro pohony lodních elektromotorů, do karavanů pro napájení spotřebičů, pro solární systémy k víkendovým objektům, atd.). Cyklická životnost…

Bezúdržbové baterie

Baterie nevyžaduje žádnou kontrolu stavu hladiny elektrolytu. Po celou dobu životnosti baterie není třeba doplňovat destilovanou vodu.

cyklická životnost

Cyklická životnost  – u trakčních baterií se životnost vyjadřuje v tzv. cyklech, kde cyklem se rozumí jedno vybití a nabití baterie. Uvedená cyklická životnost je ovšem platná pouze v případech, kdy dochází k cyklování baterie ve velké frekvenci,…

D.O.D.

D.O.D. – termín D.O.D. (depth of discharge = hloubka vybití) pomáhá vyjádřit orientační životnost trakčních baterií. Hloubka vybíjení má u těchto baterií zásadní vliv na jejich celkovou životnost. Obecně lze říci, že čím hlouběji budeme baterii…

DUAL PURPOSE

DUAL PURPOSE – termín DUAL PURPOSE (tedy dvojí využití) se používá u tzv. hybridních baterií, které jsou výrobcem určené pro aplikace, kde se baterie využívá jednak pro startování motorů, ale zároveň i pro napájení spotřebičů. Nejčastěji jsou tyto…

EFB

EFB - Enhanced Flooded Battery - Baterie EFB se vyznačují delší životností při zvýšeném cyklickém zatížení. Toho je dosaženo speciálním separátorem z polyesterových vláken a silnějšími deskami elektrod. Baterie typu EFB jsou tak vhodné do aut se…

FAA

FAA – baterie nepatří do kategorie „nebezpečný náklad“. Lze je přepravovat všemi standardními způsoby včetně letecké přepravy. Baterie může být trvale umístěna v poloze „ na boku“.

GOOWEI ENERGY

Baterie GOOWEI ENERGY –  privátní značka naší společnosti. Výrobce využívá spojení nejmodernějších technologií a vysoké jakosti použitých materiálů. Díky naší přímé a dlouhodobé spolupráci s výrobcem Vám můžeme nabídnout baterie GOOWEI…

IATA

IATA – baterie nepatří do kategorie „nebezpečný náklad“. Lze je přepravovat všemi standardními způsoby včetně letecké přepravy. Baterie může být trvale umístěna v poloze „ na boku“.

JCI

Johnson Controls je světová špička v oboru olověných automobilových akumulátorů a technologicky vyspělých baterií pro hybridní a elektrická vozidla a pro vozidla typu Start-Stop.

Legování

Legování - přidávání do základního kovu jiný kov pro zlepšení jeho mechanických vlastností.

OEM číslo

OEM číslo využívají často výrobci automobilovém průmyslu. Při montáži automobilu v továrně, musí mít každý díl svůj originální kód výrobce, tedy i autobaterie. Tyto kódy pak uvádějí všichni další druhovýrobci dílů. Díky opsaním OEM čísela…

OTD-DEEP CYCLE

Gelové baterie s vysokou cyklickou odolností až 800 cyklů / 50% D.O.D. Řada OTD se vyznačuje interním monitorovacím systémem, který umožňuje jednoduše sledovat stav baterie. Baterie je vybavena displejem a signalizací, která upozorňuje na mezní…

SOC

SOC – (state of charge = stav nabití) je úroveň nabití baterie vztažená ke kapacitě. SOC se vyjadřuje v procentech (0% = vybitá; 100% plně nabitá baterie).

STAND BY

Režim v aplikacích záložních zdrojů UPS / EZS / EPS atd.. Baterie je udržována stálým dobíjením (napětí 13.6 – 13.8V) v pohotovostním režimu. V případě výpadku energie pak baterie dodává potřebnou energii konkrétním zařízení.

Start-Stop

Systémy Start-Stop automaticky vypínají a znovu startují motor, aby se zkrátila doba chodu na volnoběh a tím snížila spotřeba paliva a množství emisí. 

údržbové baterie

U baterie je třeba doplňovat destilovanou vodu.

VRLA

Ventilem řízená olověná baterie s kyselinou absorbovanou v rounu (AGM) nebo v tixotropním gelu (GEL). Baterie dokáže vzniklé plyny rekombinovat na kapalinu, která se opětovně zasakuje do rouna nebo gelu. Bezúdržbové baterie s možností trvalého…

WET

WET - výrobní technologie. Jedná se o klasický zaplavený kyselinový akumulátor. Elektrolyt je ve formě tekutiny.