cyklická životnost

Cyklická životnost  – u trakčních baterií se životnost vyjadřuje v tzv. cyklech, kde cyklem se rozumí jedno vybití a nabití baterie. Uvedená cyklická životnost je ovšem platná pouze v případech, kdy dochází k cyklování baterie ve velké frekvenci, např. každý den nebo jednou za dva dny. U aplikací, kde dochází třeba jen k 20 cyklům za rok, nelze předpokládat dosažení plného počtu cyklů, které se uvádí pod termínem cyklická životnost. Zde je nutné vzít v úvahu, že v baterii prakticky neustále probíhají chemické procesy, které mají vliv na její stárnutí – opotřebení. Pokud budeme u trakční baterie s uváděnou životností např. 800 cyklů / 50% d.o.d. provádět např. jen 20 cyklů / 50% d.o.d.  ročně, můžeme předpokládat, že nám vydrží zhruba 5 – 7 let. Dále je nutné respektovat, že na životnost baterie má přímý vliv i okolní teplota. Pokud provozujeme baterii např. v prostředí s teplotou nad 30°, bude životnost baterie kratší než pokud by byla v prostředí s teplotou okolo 20°C.