BALANCÉR

Balancér je ochranný prvek, který udržuje rovnováhu napětí mezi jednotlivými bateriemi v sériovém zapojení (napětí baterií se sčítá). Když se dva nebo více bateriových bloků zapojí do série, napětí bloků při nabíjení i vybíjení může být různé. Cyklickým provozem se stane, že bateriové napětí je mezi jednotlivými bloky odlišné. Jedna baterie má napětí vyšší a jedna baterie má napětí nižší. Tento stav způsobuje nevratné poškození obou baterií. Bateriový balancér baterie mezi sebou napěťově vyrovnává - balancuje na max. napěťový rozdíl 20mV mezi dvěma bateriemi. Tím se zlepší výkon a životnost baterií zapojených v bateriové sestavě.
Pasivní balancér : z baterie s vyšším napětím odebírá proud a mění jej na teplo až do té doby než se napětí srovná s baterií / bateriemi s nižším napětím. Aktivní balancér : přesouvá energii z baterie s vyšším napětím do baterie / baterií s nižším napětím. Celý proces vyrovnání stavu napětí  je tedy efektivnější a rychlejší.