SOC

SOC – (state of charge = stav nabití) je úroveň nabití baterie vztažená ke kapacitě. SOC se vyjadřuje v procentech (0% = vybitá; 100% plně nabitá baterie).