D.O.D.

D.O.D. – termín D.O.D. (depth of discharge = hloubka vybití) pomáhá vyjádřit orientační životnost trakčních baterií. Hloubka vybíjení má u těchto baterií zásadní vliv na jejich celkovou životnost. Obecně lze říci, že čím hlouběji budeme baterii vybíjet, tím méně cyklů zvládne. Pro dosažení tzv. optimální životnosti se doporučuje vybíjet trakční baterie na 50% a průmyslové trakce pak na 75%. Limitní hloubkou vybíjení pro Pb baterie obecně je, dle aktuální normy, hloubka 80%. Hlubší vybíjení je pak již považováno za poškozování baterie!