Full servis

Úplný servis – Full service – tento servis zahrnuje kompletní servis trakčních baterií a nabíječů od A do Z. Je třeba si zpočátku uvědomit, že jakýkoliv problém s TB je třeba spojovat s tzv.  ,,Magickým trojúhelníkem,, , na jehož vrcholech jsou obsluha – baterie – nabíječ. Vždy je nutné tyto pojmy spojovat při řešení problémů jak s TB, tak i s nabíječi. Je tedy nutné při problémech s TB vyzpovídat obsluhu, popřípadě stáhnout data ze systému monitoringu TB, zkontrolovat nabíječ a jeho parametry a vyhodnotit způsob provozu. Na základě získaných informací odstraníme závady a doporučíme optimalizaci provozu.

Úplný servis obsahuje: 

  • Vyčištění povrchu baterie parním čističem (vyfoukání od prachu a nečistot) z důvodu vznikajících plazivých proudů, které nepřímo vybíjejí baterii a mohou také poškodit elektroniku v manipulační technice, (izolační stav TB).
  • Odsátí vzniklých kapalin z nosiče (změření jejich koncentrace) a případná ekologická likvidace, vysušení povrchu baterie
  • Proměření parametrů baterie: měření napětí všech článků, měření hustoty elektrolytu všech článků a měření teploty elektrolytu. Tímto měřením se prokazatelně zjistí vadný článek TB. Měření izolačního stavu baterie: vypovídá o izolačním stavu mezi nosičem TB a články baterie. Baterie nepříjemně probíjí a zavlečené napětí přes kostru nosiče může poškodit elektronické části manipulační techniky. Zpracovává se Protokol o izolačním stavu TB. Při tomto měření se zároveň provede vizuální kontrola stavu nosiče (koroze, stav závěsných ok a ochranného laku).
  • Kontrola funkce AQM: automatické doplňování destilované či demineralizované vody vyžaduje speciální pozornost. Kde nejvíce dochází k mechanickému poškození samotných zátek BFS, plováků a hadičkových rozvodů, které jsou na povrchu baterie. V případě poškození tohoto systému dochází k vyplavení článků, kdy koncentrace elektrolytu klesne pod požadovanou hladinu a článek se stává nestabilním. Nebo se zaplní část nosiče, což ovlivňuje také izolační stav a případnou korozi. Důležité je také umístění zásobníku na destilovanou vodu, kdy musí být splněn plnící tlak, aby zátky AQM spolehlivě zavíraly a nedocházelo k vyplavení článků baterie.
  • Kontrola funkce EUW: automatické promíchávání elektrolytu v jednotlivých článcích pomocí hadičkových rozvodů a adaptérů zasunutých do jednotlivých článků. Vzduchová pumpa integrovaná v nabíječi je elektronicky řízena nabíječem a v daných intervalech vhání do systému požadované množství vzduchu jehož pomocí dochází k promíchávání elektrolytu. Tento systém umožňuje zkrátit nabíjecí cyklus až o dvě hodiny. Systém rozvodu vzduchu je opět proveden pomocí hadiček, adaptérů a plastových komponentů, které jsou instalovány na povrchu baterie.

Kontrola kabelů, konektorů a spojek: Kontrola nabíjecích kabelů a konektoru probíhá vizuální kontrolou. Kontroluje se dotažení na +pólu a -pólu baterie, případné mechanické poškození izolace. Konektor nesmí být mechanicky poškozen, kontakty nesmí být volné a viditelně opálené. Dochází potom k velkým přechodovým odporům, konektor se nadměrně zahřívá, izolace nesplňuje požadovanou ochranu, nabíječ nemusí správně nabíjet, padá do poruchy a je přerušeno nabíjení. Kontrola spojek mezi články také probíhá vizuální kontrolou nebo infra teploměrem/kamerou při nabíjení, kdy se nedostatečně dotažené šroubové spoje zahřívají. Spojky nesmí být mechanicky poškozeny, musí být dotaženy momentovým klíčem a bez napadení sulfáty (které omezují nabíjení/vybíjení). V případě, že baterie obsahuje příslušenství EUW, tak je nutné zkontrolovat v konektorech také vzduchové propojení jak na straně nabíječe, tak i na straně baterie. Konektor by měl obsahovat kódovací kolík proti záměně baterií a nabíječů.

Kontroly monitorovacích zařízení: Baterie také obsahují další periferie a ty je nutné velmi důkladně zkontrolovat. Díky nepravidelným kontrolám došlo v minulosti na těchto zařízeních k inicializaci jiskření a k následné explozi článků baterie. Jedná se o různé typy monitoringu:  hlídání hladiny elektrolytu (smart blinky), úroveň vybití baterie (LVA), battery managementu WI-IQ atp.

 

TO JE PERFEKTNÍ, CHCI SI OBJENAT FULL SERVIS <= stačí kliknout