Desulfatační nabíjení a kapacitní zkouška

Desulfatační nabíjení: sulfatace je nežádoucí jev, který se vyskytuje u olověných akumulátorů. Sulfáty vznikají z několika důvodů, díky nedostatečnému nabíjení, nepravidelným provozem (odstavení baterie na několik dnů ve vybitém stavu atp.). Dochází k tomu nejčastěji u neprovozovaných baterií, které čekají na připravovanou opravu nebo baterií, které jsou delší dobu odstaveny. Podstatou tohoto jevu je vznik síranu olovnatého PbSO4 na elektrodách v krystalické podobě, který přímo omezuje kapacitu baterie. V běžném provozu se pozná sulfatace u baterie tak, když při nabíjení napětí baterie velmi rychle stoupá a nabíječ indikuje stav nabito ve velmi krátkém čase. Baterie pak ve vozíku nevydrží jezdit delší dobu. Jestliže není sulfatace v pokročilém stadiu je možné provést desulfatační nabíjení, které vznikající sulfáty rozpustí a baterie bude ve výsledku v lepší kondici. Desulfatační nabíjení jsme schopni provést přímo u Vás v provozu naším nabíječem. Doba trvání desulfatace je 5-7 dní a je tedy potřeba počítat s tímto omezením.


Co se děje na povrchu aktivních hmot baterie při sulfataci?

obrázky sulfatace 02

Kapacitní zkouška: zajišťuje 100% informaci o kapacitě baterie. Jestliže potřebujete zajistit nepřetržité provozy tak, aby v průmyslových provozech nedocházelo k omezení, pak je tato zkouška nástrojem, jak to zjistit. Kapacitní zkouška se také provádí po desulfatačním nabíjení, kde prokazatelně vidíte kondici své baterie. Během zkoušky se měří parametry jednotlivých článků (napětí čl. a hustota elektrolytu) – statická metoda. Během zkoušky se také projeví slabší články, které je pak možné vyměnit a baterie je plně provozuschopná. Na konci kapacitní zkoušky je zpracován výstupní graf, průběh vybíjení a Protokol o kapacitní zkoušce. Z tohoto protokolu je také možné určit předpokládanou životnost baterie a můžete si předem naplánovat její výměnu.

NÁŠ TECHNIK TO NIKDY NEUDĚLAL, CHCI VĚDĚT, V JAKÉM STAVU JSOU BATERIE <= stačí kliknout 


Kapacitní zkouška baterie

Kapacitní zkouška